EFT / Emotionsfokuseret Terapi

Hvad siger forskning om det gode parforhold, og hvad siger erfaringen og vores sunde fornuft?
 

Sue Johnson har forsket i parforholdsrelationen og været med til at udvikle EFT parterapi. Terapien sætter fokus på parrets følelsesmæssige forbindelse med hinanden. Tryghed som det helende i kontakten, og de reaktioner, der naturligt kommer, når der føles brud i kontakten.

Vi ved godt, at tryg tilknytning til forældre er altafgørende for børns opvækst og evne til at være trygge og glade. Det har Bowlby forsket i og skrevet om. Det, vi ved nu, er at det samme gælder for voksne. Vi er lige så afhængige af nær kontakt til vores elskede for at finde styrke og mod til at klare stress, uro og krav og for at udvikle os. Vi har lige så meget behov for at kunne beroliges, finde balance og hvile i livet. Det har Sue Johnson skrevet om i bogen "Hold mig"

Når vi danser tæt sammen, kommer vi også nemt til at træde hinanden over fødderne. Når vi lever i et parforhold kan det sammenlignes med at danse tæt; vi kommer indimellem til at såre og svigte hinanden. Ikke fordi vi ønsker det, men fordi det sker for mennesker. I parterapien vil vi afdække de situationer, som har gjort ondt, hvor I kom til at efterlade hinanden et sårbart sted, eller hvor I ikke kunne nå hinanden. Vi vil se på de reaktioner, der kommer, når det sker. Og I vil kunne give hinanden forståelse for, hvordan det har været, og hvad I kan gøre for hinanden for at reparere og finde samhørighed igen.

At høre sammen er en kilde til styrke. Her kan vi frit række ud efter hjælp hos den anden, føle os beskyttet og genfinde balancen efter f.eks. at have oplevet stress, uro og belastende forventninger.

Forskning viser, at mennesker som lever i tryg tilknytning i deres kærlighedsforhold, bliver mere robuste i livet og generelt også lever længere end mennesker, der lever alene eller isoleret.

se mere