Stress

Stress er voldsomt belastende for den enkelte, for helbredet, for glæden og for samværet og samarbejdet med andre mennesker.

 

For meget arbejde

Ofte tillægger vi stress mængden af arbejde eller rettere alt for meget arbejde. Stress kommer, når vi ikke afgrænser os i forhold til det, vi magter at rumme i os. Når vi siger ja til for meget arbejde.

Stress kommer, når vi finder os i en utilfredshed alt for længe, eller når nogen overskrider vore grænser gang på gang.


For lidt kontakt

Stress opstår, når der er gået skår i den gode kontakt, og du ikke har en forstående og nær relation til din partner eller familie og venner.  Eller for den sags skyld med kollegaerne.

Når der ikke findes et trygt sted til helt at kunne være sig selv. Hvis der er misforståelser og ufred i luften, er det absolut den største stressfaktor. Og det er tegn på, at der må ske en forandring eller udvikling.

 

Svære valg

Måske står du i nogle svære valg og oplever det som en belastning.


Krise

Med til stress hører også, at man ikke kan se sig ud af det. Hvordan kommer jeg videre? og hvordan får jeg dette til at høre op?

I terapi hos en psykolog eller psykoterapeut får du mulighed for at læsse af ved at fortælle din historie og mærke efter, hvad du har behov for, og hvor dine grænser går. Du vil komme frem til mulig handling.

Du vil komme til at arbejde med, hvordan du kommunikerer dine grænser ud på en måde, så det giver kontakt og tydelighed.

Og terapien kommer du til at reflektere over evt. svære valg, og hvad du vil og ikke vil med dit liv. Derved bliver du måske i stand til at rumme frustration og komme ud af kaosfornemmelsen.