Individuel terapi

Psykoterapi er din hjælp 
til lindring og behandling 
af psykisk smerte.

Psykisk smerte gør vanvittigt ondt. Når hverdagen bliver tung, og bekymringer og ensomhed fylder for meget. Måske du kender til, at det bliver svært at se dig ud af det. Det kan føles som, at man er det forkerte sted. Individuel terapi er samtale om følelser og det svære i livet. Terapeuten lytter til dig, og hun kan sætte det, du oplever, ind i et  menneskeligt og større perspektiv. De fleste fortæller, at det er lettende.

 

I den psykoterapeutiske samtale om det dybe, det pinefulde, og om det der virkelig betyder noget, sker der en proces, som beskrives som en lettelse.

Det giver dig evne til at overkomme  og håndtere de svære ting. Både små og store ting, der nogen gange kan fylde alt i ens liv.

Ofte vil samtalen pege på, hvor almindeligt og menneskeligt det er at have de svære følelser.

Det er terapeutens opgave at skabe et trygt rum for dig, så du kan fortælle om det svære og føle dig forstået for at være netop den, du er.

I forløbet kommer du ind til, hvordan du kan håndtere de ønsker og behov og evner, der beskriver dig som det menneske, du allerede er.

Du vil nok blive bedt om at tage din partner med i terapien, hvis det kan lade sig gøre, og når du føler dig tryg nok til, at det er muligt. Derved virker helingen langt bedre i mødet med det menneske, som betyder så meget for dig.

 

Det, der frustrerer os, er typisk problemer i forhold til kærligheden, og i forhold til andre mennesker i det hele taget. Nogle af os bliver selvbebrejdende og kan blive belastet af negative tanker om os selv.

Terapien vil hjælpe dig til at kunne skelne mellem dine følelser, som er dine vigtige signaler om, hvad du har brug, og hvad der er din adfærd, som gør, at du mange gange opnår det modsatte af, hvad du ønsker.

Hvad er det at være tro mod os selv, og hvordan opnår vi bedst nærhed og god kontakt med andre. Terapi vil udvide din evne til at være god til at udtrykke dig, så du kan modtage den opmærksomhed og nærhed, du er afhængig af at høre til i. Både i familien og i arbejdslivet. I bedste fald giver det evnen til at nyde livet og finde livsglæden på trods af trængsler.